Thông Tin Ứng Dụng GStep: Chạy Bộ & Đếm Bước Chân

GStep: Step Counter, Map Tracker là một bộ đo đếm bước chân toàn diện với bộ cảm biến tích hợp được thiết kế cho những người muốn theo dõi bước chân đi bộ, có một phần mềm tính calo, theo dõi sức khỏe và giảm cân.

Với GStep: Step Counter & Steps Tracker, bạn có thể dễ dàng theo dõi số bước chân của mình chỉ bằng cách nhấn nút "Bắt đầu". Ứng dụng có thể tự động ghi lại và theo dõi đo đếm bước chân đi bộ của bạn.

Tại sao bạn nên chọn GStep: Chạy Bộ & Theo Dõi Chạy?

Tại sao bạn nên chọn GStep: Chạy Bộ & Theo Dõi Chạy?

Đo Quãng Đường Chạy

Tính Calo & Đếm Bước Chân

Xây Dựng Cộng Đồng Chạy Bộ

Xây Dựng Cộng Đồng Chạy Bộ

Thành Tựu Tập Luyện

Chức Năng Theo Dõi Sức Khỏe

Google Fit

Chức Năng Theo Dõi Sức Khỏe

Google Fit

Phân Tích Quá Trình Tập Luyện & Đồng Bộ Dữ Liệu:

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn để có một lối sống lành mạnh, tích cực

Bắt đầu cuộc hành trình của bạn để có một lối sống lành mạnh, tích cực