Trở Thành Một Thành Viên Trong Hệ Sinh Thái GSTEP

Đăng Ký

Tạo tài khoản qua app hoặc website

Tham Gia Sự Kiện

Theo dõi quá trình thông qua app GStep

Thành Quả

Nhận kết quả & phần thưởng từ hệ thống 

Hệ Sinh Thái Của Chúng Tôi

hoạt động của cộng đồng GStep

Tổng Hoạt Động Trong Ngày

0

Tổng Quãng Đường

0

KM

Tổng Số Người Tham Gia

0

VĐV

Helen Evan

Vừa hoàn thành quãng đường 3km

Kiên Nguyễn

Vừa hoàn thành quãng đường 5km

Nguyễn Trường Giang

Vừa hoàn thành quãng đường 6km

Nguyễn Văn An

Vừa hoàn thành quãng đường 3km 

Nguyễn Thị Thùy Dung

Vừa hoàn thành quãng đường 12km

Nguyễn Đức Hùng

Vừa hoàn thành quãng đường 3km

Quỳnh Như

Vừa hoàn thành quãng đường 7km

Tống Thu

Vừa hoàn thành quãng đường 9km 

Sự Kiện Nổi Bật

Tất Cả Sự Kiện